Non-invasive prenatal test, NIPT, NIPS

Vážení návštěvníci,

jsme rádi, že vás můžeme touto cestou informovat o možnostech neinvazivního testování nejčastějších genetických onemocnění plodu.

Prenatální diagnostika se v posledních 30 letech velmi dynamicky vyvíjela. Většina vyšetřovacích metod v péči o nenarozený plod byla ovšem založena na vyšetřování jistých nepřímých znaků, jako například biochemických látek, které se v souvislosti s těhotenstvím vyskytují v krvi nastávajících maminek nebo na zobrazení plodu pomocí ultrazvukového vyšetření.

V případě, že je prokázáno zvýšené riziko některého z nejčastějších genetických onemocnění se zpravidla těhotným ženám nabízí invazivního vyšetření. Toto vyšetření může být provedeno jako odběr choriových klků (CVS) na konci prvního trimestru těhotenství nebo jako odběr plodové vody v průběhu druhého trimestru těhotenství. Nevýhodou těchto metod je skutečnost, že jejich provedení je spojeno s malým, ale objektivním rizikem potracení plodu. Pro některé ženy může být i provedení tohoto výkonu subjektivně velmi nepříjemné.

Od konce roku 2011 existuje možnost ženám se zvýšeným rizikem postižení plodu nabídnout provedení neinvazivního vyšetření. Tento typ vyšetření (Harmony Prenatal Test) je založen na analýze genetického vybavení plodu a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve matky.

kolektiv pracovniků centra PREDIKO

Společnost Ariosa

Prenatální test Harmony byl vyvinut a je prováděn v laboratořích Ariosa Diagnostics San Jose, USA, které jsou certifikovány CLIA a CAP.
Testy nepodléhají schválení americkým institutem Food and Drug Administration. Vlastníkem je od roku 2015 společnost ROCHE.